-
-
-

Pytania Klientów

Pośrednicy biura Market Nieruchomości Zielona Góra w swojej długoletniej praktyce w branży, napotykają  na powtarzane przez Klientów pytania, mity, szumy informacyjne czy obserwowane złe praktyki w obrocie nieruchomościami. Pracownicy biura postanowili udostępnić Państwu najbardziej nurtujące pytania z którymi spotykają się osoby zawodowo zajmujące się pośrednictwem nieruchomościami. Poniższe zestawienie pytań i odpowiedzi ma na celu ukazania Państwu naszego sposobu pracy i podejścia do wykonywanego zawodu.

 

Jak jest koszt usług pośrednictwa i jakie czynności będą realizowane przez Pośrednika?

Wynagrodzenie Pośrednika za czynności realizowane w związku z czynnościami zmierzającymi do m.in. zbycia, nabycia, najmu, wynajmu nieruchomości określa umowa pośrednictwa zawierana z Klientem. Umowa pośrednictwa winna zawierać szczegółowy zakres czynności, jakie ma wykonywać pośrednik. Ponadto przywołana umowa w klarowny sposób powinna wskazywać Klientowi czynności do jakich przedsiębiorca zobowiązał się wykonywać na rzecz Klienta. Obowiązek określania wynagrodzenia za czynności wykonywane przez pośrednika nakłada ustawa o gospodarce nieruchomościami. Z umowy pośrednictwa wynikają także sposoby i terminy rozliczeń pomiędzy Klientem a Pośrednikiem.

Kim jest Pośrednik?

Do dnia 31 grudnia 2013 roku zawód Pośrednika definiowały przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wówczas Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami była osoba posiadająca licencję zawodową. W obecnym stanie prawnym Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest osobą fizyczną podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Najczęstszą grupę Pośredników czynnie wykonujących zawód są absolwenci studiów wyższych ekonomicznych oraz prawniczych. Zanim Klient zleci wykonywanie czynności pośrednictwa warto aby poznał historię przygotowania merytorycznego do zawodu Pośrednika.

W jakiej formie podpisać umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości ?

Umowę przedwstępną można podpisać w formie zwykłej pisemnej bądź w  formie Aktu Notarialnego.

Co to jest najem okazjonalny lokalu?

W obecnym stanie prawnym najemca jest chroniony z mocy ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowę najmu okazjonalnego należy definiować jako umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zwartą na czas oznaczony, nie dłuższym niż 10 lat. To co odróżnia najem okazjonalny od zwykłego najmu jest przede wszystkim gwarancja notarialna. Oznacza to, iż najemca podaje się egzekucji i zobowiązuje się do wydania lokalu po rozwiązaniu umowy. Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zgłoszona w Urzędzie Skarbowym.

Czy muszę założyć Księgę Wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 roku spółdzielczego własnościowego prawa lokalu nie ustanawia się. Jednakże w obrocie nieruchomościami spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu funkcjonuje i nie jest często przekształcane przez właścicieli w odrębną własność. Aby założyć Księgę Wieczystą do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wnioskuje się do spółdzielni mieszkaniowej o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do założenia KW oraz rzut lokalu. Ponadto o tym, iż  lokal spółdzielczo własnościowy nie posiada KW muszą świadczyć wydane przez spółdzielnie dokumenty. Jeśli na zakup mieszkania nie będzie zaciągany kredyt hipoteczny, nie ma obostrzeń co do obowiązku założenia Księgi Wieczystej.

Kupuję działkę na co muszę zwrócić uwagę ?  

Kupując nieruchomość gruntową trzeba zwrócić uwagę na wiele aspektów. Po pierwsze należy dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz ustalić czy ma ona dostęp do drogi publicznej. Po analizie podstawowej gruntu sprawdzamy czy działka leży na terenie, na którym został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla działki nie został uchwalony plan, wówczas należy uzyskać warunki zabudowy. Bardzo ważne będzie ustalenie jak daleko są położone media, ponieważ zbyt duża odległość mediów od granicy naszej działki generuje duże koszty doprowadzenia ich. Ponadto warto ustalić czy działka nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych lub podmokłych.

Jakie są koszty notarialne zakupu nieruchomości ?

Przy okoliczności aktu notarialnego sprzedaży Notariusz pobiera taksę notarialną powiększoną o podatek VAT (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, podatek od czynności cywilnoprawnych (Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o Podatku od czynności cywilnoprawnych), opłaty sądowe (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku). Ponadto strona Kupująca ponosi koszty wypisów aktu notarialnego.  

W czym pomoże mi Doradca Finansowy ?

• Oceni Twoje potrzeby i możliwości
• Określi, o jaką maksymalną kwotę kredytu możesz wnioskować
• Pomoże Ci wybrać najlepszy okres spłaty
• Sprawdzi, w jakim banku otrzymasz najkorzystniejszą ofertę
• Wyjaśni, jakie dokumenty należy zebrać, aby szybko otrzymać decyzję kredytową
• Zagwarantuje Ci profesjonalną opiekę i pomoc  – od wybrania oferty aż do wypłaty kredytu